февруари 17 2021 1Коментар

Откриване на грешки в моделирана армировка

Моделирането на армировка на една сграда в Revit е трудоемък процес, който обаче носи редица преимущества:

  • Лесно изваждане на количества.
  • Работи се в един софтуерен продукт, което спестява време и пари.
  • По мое скромно мнение процеса е по-бърз и доста по-точен от стандартно 2D чертане. Тук естествено си има и изключения.

За моделиране на армировка в Revit може да намерите доста информация в нашия блог и Youtube канал. А сега към основната тема.

В практиката обаче клиентите не се впечатляват от 3D моделирана армировка. За тях са важни само количеството на вложените материали да е минимално, както и възможно най-малко неточности в проектната документация. И тъй като все още чертането е ръчен процес, въпреки множеството тулове и Dynamo, за нас е важно да имаме начин, чрез които бързо да намираме грешки в моделираната от нас армировка.

 

 

На снимката виждаме армировка на шайба. Вертикалната армировка в главите е моделирана с отделен елемент за всеки прът. Тагът, койтo показва нужната информация, се отнася обаче само за 1 елемент. И тук идва предпоставката за грешка. Как да сме сигурни, че всички пръти са една и съща позиция. Трябва да се проверят всички пръти на всички глави, което е огромно количество работа.

Едно решение е да се използват ребар сетове за армировката от 2-те страни на главата. Това обаче силно ограничава моделирането и пак трябва да се проверят ръчно по 2 сета за всяка глава. Друг подход е да се включат и групи. Еднаквите глави да са една група и така да трябва да се проверяват само по няколко групи за ниво. Групите обаче натоварват модела, а и при тях също има възможности за грешки, ако не следите точно кои глави са еднакви и кои уникални.

Ето защо ние приехме следния подход. Създадохме наше приложение използвайки Python и pyRevit. То проверява всички вертикали, групира ги по позиции и ги оцветява в различни цветове. След което с бърз визуален контрол може лесно да видите дали в главата няма някой прът, който да е с грешна позиция.

Друг вариант за проверка, който разработихме е следния. Селектираме желаните пръти за проверка и стартираме приложението. То проверява вместо нас , дали всички селектирани пръти са с еднакви позиции. Ако има различаващи се пръти, то те биват автоматично селектирани за последващи действия от страна на проверяващия.

 

Инж. Кристиан Айков

k-aykov

1 comment

  1. Avatar

    Thx

    Отговор

Напиши Отговор или Коментирай