ЗА НАС

Екип

Тодор Кръстев

Управител, Главен инженер

„Проектирането на строителни конструкции е комплексен и отговорен процес и като такъв изисква от всеки участник в него  да е в крак с развитието на специализираните софтуери и технологии. Те ни позволяват да гледаме по-глобално на един проект, да прецизираме проектните решения и да добием реална представа за визията на обекта още на ниво проект.
Смятам, че в България строителния бранш безспорно ще има полза от BIM технологията и това е правилният път напред.“ 

Кристиан Айков

Управител, Главен инженер

Сградите стават по-големи, по-сложни и по-иновативни. Изискванията към инженерните проекти растат. Нужна е все повече прецизност, съобразяване с аспектите от експлоатационния живот на сградата, пълен синхрон между екипите и свеждане на грешките до минимум. И всичко това без удължаване времето за изготвяне на проектната документация. BIM технологията е единственият начин нашият бранш да отговори на тези предизвикателства и да успее да пресъздаде мечтите и виждананията на съвременния човек за заобикалящия го свят и невероятните строителни начинания в него.

OUR MISSION

about03

To promote a seamless and positive experience with excellence and innovation.

 • We Are Creative
 • Honest And Dependable
 • Quality Commitment
 • We Are Always Improving

OUR VISION

about04

Dedication to the success of our clients, our people, and the Structure heritage.

 • We Are Creative
 • Honest And Dependable
 • Quality Commitment
 • We Are Always Improving

EXPANDING GOAL

about05

To promote a seamless and positive experience with excellence and innovation.

 • We Are Creative
 • Honest And Dependable
 • Quality Commitment
 • We Are Always Improving

h1

1930 . STRUCTURE WAS FOUNDED

Structure was founded based on the core values of teamwork, integrity and commitment. Today, The company’s reach is global, and our people uphold its founder’s vision to provide valuable services to clients.

h2

1985 . STRUCTURE IS GROWING

Structure’s insistence on quality of service, hard work, and responsiveness to client needs remains the company credo and has led to its success in a competitive industry.

h3

2000. BECOME THE LEADING

Structure has become the leading industry exponent of the transformational construction tool and process Building Information Modeling (BIM), with more than $50 billion in BIM project experience.

h4

2015 . PIONEERING THE USE OF STEEL-REINFORCED CONCRETE

Structure first made its mark on the industry by pioneering the use of steel-reinforced concrete for general building, which allowed our company to deliver safer, stronger, and more efficient buildings to clients.

КОИ СМЕ НИЕ

Приятелството, дългогодишната работа в екип и професионалния опит са в основата на създаването на инженерното студиоКръстев и Айков Инженерингпрез 2017 г. Фирмата се занимава с проектиране на сгради и съоръжения от идеен до работен проект по частКонструктивна“. Това включва статичен и сеизмичен анализ на строителни конструкции, BIM проектиране в средата на Revit, оформяне на конструктивни чертежи в Revit и AutoCAD, направа на количествени сметки на базата на пространствен модел на конструкцията 

Фирмата се занимава и с технически консултации по частКонструктивна 

Богатият ни опит с BIM ни дава възможност да консултираме нашите клиенти и да им покажем с голяма точност как ще изглежда конструкцията на бъдещата им сграда. Триизмерните модели също така позволяват по-лесно да запознаем клиентите с дадения обект и да открием и решим проблемите много по-бързо 

Основна цел на колектива е автоматизацията на инженерния труд с цел намаляване на броя грешки, намаляване на времето за създаване на графичната част и по-високо качество на крайния продукт. 

СЕРТИФИКАТИ И УМЕНИЯ

Статика и динамика

Цялостен анализ на конструкцията на вертикални и сеизмични въздействия 

CAD
програми

Изработка на чертежи в
AutoCAD среда 

BIM програми

Цялостно моделиране на конструкцията и оформяне на чертежи в REVIT

Пълна проектантска правоспособност

Проектиране на сгради и съоръжения по част „Конструктивна“ 

Проектиране в ново измерение

Живеем във високотехнологичен свят, който всеки ден ни предоставя нови възможности за усъвършенстване и автоматизация на работния процес, а в сфера като строителството, където е необходимо да се вземат бързи и ефективни решения, това е много ценно.

Вярваме, че развитието на BIM проектирането ще подобри значително качеството на строителния бранш у нас. Затова сме насочили своето внимание изцяло върху работата с Revit и разработването на пълни конструктивни 3Д модели. Благодарение на BIM технологията успяваме да съкратим сроковете за проектиране, да повишавам точността на вложеното количество на материалите, да намалим грешките при съгласуване на отделните проектни части и да предоставим на клиентите един по-модерен поглед върху графичното представяне на конструктивните проекти.

Имате нужда от проектант за следващия си проект?