декември 07 2020 0Коментар

РЕВИТ DYNAMO: Моделиране изцяло на армировката на шайбите

Констуирането на армировката в шайбите по българските и европейски норми с усилени зони в двата края на шайбите в REVIT  е изключително дълъг и сложен процес.На пазара няма програма или допълнителен плъгин,който да свърши тази работа вместо нас.Функциите на най-популярния екстеншън за армиране в REVIT -REVIT EXTENSION се простират то дам да армираме стена с регулярно разпръсната армировка по нейната дължина.Ето защо ние се опираме на силата на DYNAMO,за да автоматизираме този процес и да свалим времето за изчертаване на армировката на една стена за 1 ниво от десетки  минути до около 15-20 секунди,включително настройката на самия скрипт.

Нашия скрипт работи по следния начин:

 

-Избирате съответната стена

-Задавате дебелината й,като това може да се взима и автоматично от самото фемили на стената

-Задавате големина на усилената зона.Тук скрипта работи с предварително зададена от нас база данни за броя на железата в главите в зависимост от тяхната големина.

-Задаване ан диаметъра съответно на прътите в главите,пълнежните пръти и хоризонталните пръти

-Задаване на разстоянието на вертикалната мрежа,както и разстоянието между прътите на вертикалната мреца

-Параметъра Boolean се ползва за рестартиране на скрипта,кагато той не се рънва през Dynamo Player

 

Скрипта автоматично поставя съответната бройка пръти в главите и между тях в съответствие със зададените изходни данни.Стремената също се конструират в зависимост от това каква глава сме задали,като се ползва създадена от нас база данни.

 

 

 

 

 

Инж. Кристиан Айков

k-aykov

Напиши Отговор или Коментирай