инж. Кристиан Айков

ОБРАЗОВАНИЕ

Завършва през 2015г. „Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия“, гр. София в строителния факултет със специализация „Конструкции“.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

Завършва курсове за софтуерни продукти Robot Structural Analysis, RADIMPEX TOWER. Специалист в сферата на BIM проектирането със специализирания софтуер REVIT.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Преди да започне собствен бизнес, инж. Айков работи като : 

  • Проектант строителни конструкции в проектантско студио, където активно е участвал в проектирането на сгради и съоръжения по част „Конструктивна“. Работил е главно по стоманобетонни проекти на жилищни и офис сгради. Участва в проектирането на жилищна сграда,спечелила престижната награда „Сграда на годината“. По време на работата си трупа ценен опит и в комуникацията с колеги и клиенти. 

По настоящем инж. Айков е управител на „Кръстев и Айков Инженеринг“ ООД и заедно със своя колега инж. Кръстев развиват проектантската дейност на инженерното студио. 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

Удостоверение за ограничена проектантска правоспособност по част „Конструктивна“;

Имате нужда от проектант за следващия си проект?