март 02 2015 0Коментар

инж. Живко Митев

Конструкторите от „Кръстев и Айков Инженеринг“ са част от новата вълна проектанти, които залагат на съвременните технологии в AEC индустрията (Architecture, Engineering & Construction).

С използването на BIM (Building Information Modelling) в процеса на проектиране, те въвеждат нови и оригинални идеи в конструктивното проектиране. Демонстрират познаване в детайли на софтуерни продукти като Autodesk Revit и Dynamo.

Avatar

admin