ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Жилищна сграда с две подземни и дванадесен надземни нива. Сградата се състои от 2 секции, разделени изцяло от 20см фуга. Конструкцията е решена като монолитна, стоманобетонна, безгредова с периферни щурцове. Фундирането е решено с фундаментна плоча с дебелина 120см под високите тела и 50см в зоната на подземния паркинг. Хоризонталните сеизмични усилия се поемат от стоманобетонни шайби и асансъорни ядра. Укрепването на строителния изкоп е решено с 50см конзолни шлицови стени. 

За първи път се използва REVIT за моделиране и изготвяне на армировъчни планове на етажни и фундаментни плочи 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

Основните проблеми при проектирането на сградата идват от нейната височина.С 35-те си метра и прибиранията по-височина, обектът влиза във всички норми за завишаване на сеизмичните усилия, което доведе до интересни решения за конструирането на сеизмичните елементи. Следващото предизвикателство беше участието на калканните шлицови стени като част от конструкцията. Решението беше връзването им към конструкцията на сградата на две места:
  • обединяваща греда на кота нула;
  • стоманобетонен дюбел на кота фундамент;

За проекта

Категория:
Жилищно строителство

Обект:
Жилищна сграда кв. „Бъкстон“, гр. София

РЗП:
12 000 кв. м.

Година:
2019

Моделирано:
REVIT

Статус на обекта:
В строеж

Имате нужда от проектант за следващия си проект?