Блок Враца ЖБ2

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Жилищна сграда с шест надземни нива. Конструкцията е решена като монолитна, стоманобетонна, безгредова. Етажните плочи са с дебелина 20см и 23см. Фундирането е решено с фундаментна плоча с дебелина 40 см и капители под вертикалните елементи с дебелина 30 см. Хоризонталните сеизмични усилия се поемат от стоманобетонни шайби. Проектът е изготвен изцяло в средата на REVIT и е първият изцяло BIM проект на фирмата. За целта бяха използвани разработени скриптове, с помощта на които, армирахме плочите и вертикалните елементи.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

Основните проблеми при проектирането на сградата идват от нейната височина.С 35-те си метра и прибиранията по-височина обекта влиза във всички норми за завишаване на сеизмичните усилия,което доведе до интересни решения за конструирането на сеизмичните елементи. Следващото предизвикателство беше участието на калканните шлицовоте стени като част от конструкцията. Решението беше връзването им към конструкцията на сградата на 2 места:
  • обединяваща греда на кота нула
  • стоманобетонен дюбел на кота фундамент

За проекта

Категория:
Жилищно строителство

Обект:
Жилищна сграда, гр. Враца

РЗП:
3 700 кв. м.

Година:
2019

Моделирано:
REVIT

Статус на обекта:
Завършен с акт 16

Имате нужда от проектант за следващия си проект?