Блок Враца ЖБ1

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Жилищна сграда с едно полуподземно и три надземни нива.  Конструкцията е решена като монолитна, стоманобетонна, безгредова с дебелина на плочите 18см и 20 см. Фундирането е решено с фундаментна плоча с дебелина 40см и капители под вертикалните елементи с дебелина 30 см. Конструкцията на гаражите в полуподземното ниво са решени с настилка върху уплътнен насип от трошен камък. Хоризонталните сеизмични усилия се поемат от стоманобетонни шайби 

За проекта

Категория:
Жилищно строителство

Обект:
Жилищна сграда, гр. Враца

РЗП:
2 000 кв. м.

Моделирано:
REVIT

Статус на обекта:
Завършен

Имате нужда от проектант за следващия си проект?