"Св. Константин и Елена" изглед 1

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Жилищна сграда с едно подземно ниво  и шест надземни нива.  Конструкцията е решена като монолитна, стоманобетонна, безгредова със периферни щурцове. Фундирането е решено с фундаментна плоча с дебелина 70см под високите тела и 40см в зоната на подземния паркинг. Хоризонталните сеизмични усилия се поемат от стоманобетонни шайби и асансъорни ядра

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

Основния проблем за сградата е голямото количество земна маса, което трябва да се насипе на кота нула- на места над 120см. Като прибавим към това подпорните разстояния в подземието, които достигат до 10 метра, имаме изключително голям проблем с констролирането на провисванията на покривната конструкция на подземието. Решението в този случай се състоеше от 2 стъпки:
  • по-големи колони до кота нула 60/60см
  • пускане на плоски греди 150/80см между квадратните колони

За проекта

Категория:
Жилищно строителство

Обект:
Жилищна сграда в „св. Константин и Елена“

РЗП:
8 500 кв. м.

Година:
2019

Моделирано:
REVIT

Статус на обекта:
В строеж

Екип:

инж. Кристиан Айков
инж. Тодор Кръстев


инж. Мартин Максимов
инж. Румен Максимов
инж. Асен Максимов

 

Имате нужда от проектант за следващия си проект?