Блок София ЖБ2

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Сграда с едно подземно и осем надземни нива.  Конструкцията е решена като монолитна, стоманобетонна, безгредова. Фундирането е решено с фундаментна плоча с дебелина 90 см. Хоризонталните сеизмични усилия се поемат от стоманобетонни шайби и асансъорни ядра.  По част от регулацията на имота, укрепването е решено с конзолни метални пилоти HEA. В зоната с подкопаване на съседната сграда се наложи към пилотите да се добави един ред анкери IBO.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

Основното предизвикателство при проектирането бяха големите подпорни разстояния в хотелската част. Проблемите с продънването на 22см-та плоча доведоха до наличието на колони 25/100 см. Наличието на 60см пръст и озеленяване на подпокривния етаж допълнително утежняват проблема с продънването и налагат конструирането на греди между най-натоварените колони. Подкопаването на съществуващата сграда с 3 метра също допринесе за усложняване на детайла на укрепването по калкана. В крайна сметка се спряхме на набивни пилоти с бетонов корен и 1 ред анкери IBO.

За проекта

Категория:
Жилищно строителство

Обект:
Сграда със смесено предназначение – жилищна и хотелска част, гр. София

РЗП:
7 000 кв. м.

Година:
2019

Моделирано:
REVIT

Статус на обекта:
В Строеж

Имате нужда от проектант за следващия си проект?