3D Конструктивен модел

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Жилищна сграда с едно полуподземно и две надземни нива.  Монолитна, стоманобетонна, безгредова конструкция с междуетажна плоча 20см и бетонни щурцове по периферията. Фундирането е решено с фундаментна плоча с дебелина 40 см и капители под вертикалните елементи с дебелина 30 см. Хоризонталните сеизмични усилия се поемат от стоманобетонни шайби 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

Основните проблеми при проектирането на сградата идват от нейната височина.С 35-те си метра и прибиранията по-височина обекта влиза във всички норми за завишаване на сеизмичните усилия,което доведе до интересни решения за конструирането на сеизмичните елементи. Следващото предизвикателство беше участието на калканните шлицовоте стени като част от конструкцията. Решението беше връзването им към конструкцията на сградата на 2 места:
  • обединяваща греда на кота нула
  • стоманобетонен дюбел на кота фундамент

За проекта

Категория:
Жилищно строителство

Обект:
Жилищна сграда кв. Симеоново, София

РЗП:
700 кв. м.

Моделирано:
REVIT

Статус на обекта:
В строеж

Имате нужда от проектант за следващия си проект?