Пречиствателна станция, гр.Елхово

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Пречиствателна станция състояща се от 22 подобекта. Всички обекти са монолитни, стоманобетонни. 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

Основното предизвикателство беше моделирането на сложни съоръжения като радиални утаители, резервоари и бункери с REVIT. Заданието беше изготвяне на работен проект изцяло в REVIT. За първи път моделирахме и изготвихме чертежи за армиране на радиални резервоари с помощта на собствено направени ДИНАМО скриптове. Армирането и детайлизирането на армировката на резервоарите също представляваше голямо предизвикателство.

За проекта

Категория:
Индустриално строителство

Обект:
Пречиствателна станция, гр. Елхово

РЗП:
2 500 кв. м.

Година:
2018

Моделирано:
REVIT

Статус на обекта:
Изпълнен

Имате нужда от проектант за следващия си проект?