ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Малка офисна сграда с три  надземни нива. Конструкцията е решена като монолитна, стоманобетонна, безгредова. Фундирането е решено с фундаментна плоча с дебелина 40см . Хоризонталните сеизмични усилия се поемат от стоманобетонни шайби.

Цялата проектна документация е изготвена в среда на Autodesk Revit.

За проекта

Категория:
Oфисно строителство

Обект:
Офисна сграда с. Езерово

РЗП:
450 кв. м.

Година:
2019

Моделирано:
REVIT

Статус на обекта:
В строеж

Екип:

инж. Кристиан Айков
инж. Тодор Кръстев


инж. Мартин Максимов
инж. Румен Максимов
инж. Асен Максимов

Имате нужда от проектант за следващия си проект?