ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Офисна сграда с 3 подземни и 11 надземни нива. Конструкцията е решена като монолитна, стоманобетонна, безгредова с греди по периферията и капители при вътрешните колони. Фундирането е решено с фундаментна плоча с дебелина 100см с капители 60см под всички колони, централно ядро и периферни стени. Хоризонталните сеизмични усилия се поемат от стоманобетонни шайби и асансъорни ядра. Укрепването на строителния изкоп е решено с 60см  шлицови стени с IBO анкери на 2 реда. 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

Основните проблеми, които трябваше да бъдат решени при проектирането на тази офисна сграда бяха:
  • Височината на сградата 42 метра - както при всички офисни сгради решението е масивно централно ядро 50см дебело
  • Трите подземи нива изискват сериозно укрепване на строителния изкоп-60 сантиметрови шлицови стени с 2 реда 15 метрови анкери
  • На кота нула земната маса върху плочата на места минава 120см. Това налага по-големи и дебели капители в тези зони,както и допълнителна армировка против продънване
  • Съгласуване на специалности-както във всяка офисна сграда и тук по етажите има огромно количество трасета на различни специалности. Тук факта, че проекта е разработен на REVIT, спомогна за точното сългасуване между всички специалности и достигане на висококачествен и точен краен продукт

За проекта

Категория:
Офисно строителство

Обект:
Офисна сграда в гр. София

РЗП:
35 000 кв. м.

Година:
2020

Моделирано:
REVIT

Статус на обекта:
В строеж

Екип:

инж. Кристиан Айков
инж. Тодор Кръстев


инж. Мартин Максимов
инж. Румен Максимов
инж. Асен Максимов

Имате нужда от проектант за следващия си проект?