ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Офисна сграда с 2 подземни и 5 надземни ниваКонструкцията е решена като монолитна, стоманобетонна, безгредова с греди по периферията и капители при вътрешните колониФундирането е решено с фундаментна плоча с дебелина 60см с капители 60см под всички колони, централно ядро и периферни стени. Хоризонталните сеизмични усилия се поемат от стоманобетонни шайби и асансъорни ядраУкрепването на строителния изкоп е решено с 50см  шлицови стени с IBO анкери  

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

Основните проблеми, които трябваше да бъдат решени при проектирането на тази офисна сграда бяха:
  • На кота нула земната маса върху плочата на места минава 120см. Това налага по-големи и дебели капители в тези зони,както и допълнителна армировка против продънване
  • Съгласуване на специалности-както във всяка офисна сграда и тук по етажите има огромно количество трасета на различни специалности. Тук факта, че проекта е разработен на REVIT, спомогна за точното сългасуване между всички специалности и достигане на висококачествен и точен краен продукт

За проекта

Категория:
Офисно строителство

Обект:
Офисна сграда в гр. София

РЗП:
5 000 кв. м.

Година:
2020

Моделирано:
REVIT

Статус на обекта:
В строеж

Екип:

инж. Кристиан Айков
инж. Тодор Кръстев


инж. Мартин Максимов
инж. Румен Максимов
инж. Асен Максимов

Имате нужда от проектант за следващия си проект?