Къща Ярема, в.з. "Ярема"

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Еднофамилна жилищна сграда с две надземни нива. Монолитна, стоманобетонна, безгредова конструкция с междуетажна плоча 20 см и бетонни щурцове по периферията. Фундирането е решено с ивични основи 40 см. Хоризонталните сеизмични усилия се поемат от стоманобетонни шайби и колони

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

Основните проблеми при проектирането на сградата идват от нейната височина.С 35-те си метра и прибиранията по-височина обекта влиза във всички норми за завишаване на сеизмичните усилия,което доведе до интересни решения за конструирането на сеизмичните елементи. Следващото предизвикателство беше участието на калканните шлицовоте стени като част от конструкцията. Решението беше връзването им към конструкцията на сградата на 2 места:
  • обединяваща греда на кота нула
  • стоманобетонен дюбел на кота фундамент

За проекта

Категория:
Жилищно строителство

Обект:
Еднофамилна жилищна сграда

РЗП:
450 кв. м.

Година:
2018

Моделирано:
REVIT

Статус на обекта:
Завършен конструктивен проект

Имате нужда от проектант за следващия си проект?