3d1_white

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Жилищна сграда с пет надземни нива. Конструкцията е решена като монолитна, стоманобетонна, безгредова. Етажните плочи са с дебелина 20см . Фундирането е решено с фундаментна плоча с дебелина 60 см. Хоризонталните сеизмични усилия се поемат от стоманобетонни шайби. Проектът е изготвен изцяло в средата на REVIT и е поредния изцяло BIM проект на фирмата. За целта бяха използвани разработени скриптове, с помощта на които, армирахме плочите и вертикалните елементи.

За проекта

Категория:
Жилищно строителство

Обект:
Жилищна сграда гр. Враца 

РЗП:
3 000 кв. м.

Година:

2021

Моделирано:
REVIT

Статус на обекта:
В строеж

Имате нужда от проектант за следващия си проект?