Блок Драгалевци ЖБ3

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Жилищна сграда с едно полу-подземно и четири надземни нива. Конструкцията е решена като монолитна, стоманобетонна, безгредова. Плочите са с дебелина 22см. Фундирането е решено с фундаментна плоча с дебелина 40 см и капители под вертикалните елементи с дебелина 30 см. Хоризонталните сеизмични усилия се поемат от стоманобетонни шайби. За първи път се прилага моделиране на армировката на вертикалните елементи в REVIT среда. 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

Основните проблеми при проектирането на сградата идват от нейната височина.С 35-те си метра и прибиранията по-височина обекта влиза във всички норми за завишаване на сеизмичните усилия,което доведе до интересни решения за конструирането на сеизмичните елементи. Следващото предизвикателство беше участието на калканните шлицовоте стени като част от конструкцията. Решението беше връзването им към конструкцията на сградата на 2 места:
  • обединяваща греда на кота нула
  • стоманобетонен дюбел на кота фундамент

За проекта

Категория:
Жилищно строителство

Обект:
Жилищна сграда кв. „Драгалевци“, гр. София

РЗП:
1 730 кв. м.

Година:
2018

Моделирано:
REVIT

Статус на обекта:
Завършен груб строеж

Имате нужда от проектант за следващия си проект?